De campagne

De Calla, Betulia, Kalanchoë en Cyclaam zijn van oudsher bekend als kamerplant. Voor veel mensen is het dan ook een verrassing dat ze het buiten ook heel goed doen. Om dit onder de aandacht te brengen, is de campagne Verrassend Buiten in het leven geroepen.

De promotieactiviteiten bestrijken de periode van IJsheilingen tot aan de eerste vorst. Dit loopt parallel aan de geschiktheid van de producten voor buiten. De Calla van maart tot en met juli, de Betulia en Kalanchoë in het voorjaar en de zomer en de Cyclaam in de periode van augustus tot ver in het najaar.

In de campagne heeft elk product daardoor ook z’n eigen communicatiemoment:

  • Calla: half mei – half juni
  • Betulia: half juni – half juli
  • Kalanchoë: half juli tot eind augustus
  • Cyclaam: eind augustus t/m september